Habitatge a Sant Vicenç

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA

Projecte d’habitatge unifamiliar majoritàriament amb estructura de formigó armat. L’edifici consta de tres nivells. Soterrani, planta baixa i pis. Els suports verticals del soterrani són a base de murs de formigó armat i pilars, el forjat, amb unidireccional de semibiguetes i revoltons.

Les plantes superiors són amb pilars d’acer i lloses de formigó armat postesades. Tenen un voladís màxim de 4,50 metres i una llum interior de 10,30 metres. La distància entre suports transversalment és de 4,70m.

 

DADES CLIENT DE CODIestudi

ESTUDI: CRarq (Marta Casas i Jordi Roger)
WEB: http://www.crarq.net

 

DADES OBRA

PROPIETAT: Privada
ANY: 2007
SUPERFÍCIE: 500m²
LOCALITZACIÓ: Sant Vicenç de Monalt (Maresme)

 

Projectes relacionats