PROPOSTA TORRE-PONT GIRONA

CONCEPTE

Aquesta proposta de torre-pont com a nus de comunicació per el grup d’habitatges St. Daniel del barri de la Font de la Pólvora, vol ser símbol i fita de l’activitat reformadora i renovadora.  Presencia i modernitat al servei dels ciutadans.

Una arquitectura amb voluntat escultòrica que donarà un valor afegit a l’ intervenció i a la vegada, fera créixer el valor patrimonial de la ciutat. Aquesta estructura que es per si mateix un encaix entre l’arquitectura i l’escultura monumental, definirà amb la seva formalització i funcionalitat els eixos de modernitat i mobilitat dins el barri, la seva dimensió i visibilitat pretenen donar consistència i potencia visual a les accions que volen convertir la zona Est de Girona en un lloc de modernitat i canvi. La nostra aposta passa per fer un disseny potent, innovador i amb una forta carrega simbòlica,  amb una aplicació de les ultimes tecnologies en sistemes de comunicació, de transit, elevació i seguretat, sostenibilitat i manteniment.

L’Arquitectura i l’escultura es fusionen en un sol eix, símbol i funció, tecnologia i contemporaneïtat, forma i consistència.

Aquests eixos seran la seva eficiència geomètrica, la inflexió i la dualitat del seu llenguatge formal, la percepció i la pertinença, l’ infracció de l’ordre dels seus elements intrusius i la psicologia de la complexitat.

L’equilibri entre forma i funció, bellesa i funcionalitat, es desenvoluparan com a símbol i singularitat.

 

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA

La torre de l’ascensor estarà formada amb una estructura principal d’acer a base de perfils tubulars travats tant en horitzontal com en diagonal. Aquesta estructura principal serà suport dels elements necessaris pel funcionament de l’ascensor, de l’estructura secundària de la qual es penjarà la façana. En la part superior dels seus 16 metres actuarà de pilar de la passera de 25 metres de longitud.

DADES

PROPIETAT: Privada
ANY: 2014
LOCALITZACIÓ: Habitatges St. Daniel, barri de la Font de la Pólvora (Girona)

Projectes relacionats