Centre Cívic Can Tusell

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA

El centre cívic es desenvolupa en un sol nivell i té la planta rectangular. A nivell de distribució els espais s’organitzen en pinta buscant la bona orientació i l’espai exterior. Aquest ordre també es trasllada en la distribució de l’estructura. En el sentit longitudinal els eixos estant separats cada 6 metres. En el sentit transversal hi ha tres línies d’eixos de pilars. Una separada cada 6 metres i l’altre 4,50. Aquesta separació d’eixos s’aprofita per fer un canvi de nivell a la coberta. L’estructura vertical és a base pilars d’acer de secció HEB. L’estructura horitzontal és a base de forjat unidireccionals de biguetes semi resistents sobre bigues principals d’acer

DADES CLIENT DE CODI ESTUDI

ESTUDI: GMG
WEB: www.gmg.cat
BLOG: http://bloc.gmg.cat/

 

 DADES OBRA

PROPIETAT: Privada
ANY: 2008
SUPERFÍCIE: 540m²
LOCALITZACIÓ: Terrassa

 

Projectes relacionats