Reforma d’habitatge a Casavells

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA

Projecte d’habitatge unifamiliar que recupera part de l’estructura existent d’un habitatge anterior entre mitgeres. S’aprofiten les parets de càrrega i la façana a nucli urbà. Les parets existents són de tàpia de 40-50 cm. L’estructura horitzontal és amb forjats unidireccionals de semibiguetes i revoltons de formigó. Els remats dels sostres, en la majoria de casos, es realitza amb elements de formigó armat massís.

La distància entre suports és de 5,70m. aproximadament.

 

DADES CLIENT DE CODIestudi

ESTUDI: 05AM (Joan Arnau i Carme Muñoz)
WEB: http://www.05am.com/
BLOG: http://www.05am.blogspot.com.es/

 

DADES OBRA

PROPIETAT: Privada
ANY: 2006
SUPERFÍCIE: 303m²
LOCALITZACIÓ: Casavells (Baix Empordà)

 

Projectes relacionats