HABITATGE A CALDES

DESCRIPCIÓ ESTRUCTURA

El projecte consisteix en un habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa, dues plantes pis i un altell.

L’estructura vertical es defineix amb pilars metàl·lics a base de dues UPN encarades. Els forjats horitzontals, són jàsseres planes amb semibiguetes pretesades i revoltons ceràmics. Les cobertes inclinades són amb llosa massissa de formigó armat. I la fonamentació, es resol a partir de sabates aïllades arriostrades. Pel que fa a l’escala és mixta combinant tramades de formigó vist per totes les cares i marcant els graons per la cara inferior i d’acer sense contrapetja, i amb graó de fusta. Els dos sistemes s’intercalen en funció del sentit de pujada.

 

DADES CLIENT DE CODIestudi

ARQUITECTES: Miliunaarquitectura
WEB: http://www.miliunarquitectura.es/

 

DADES OBRA

PROPIETAT: Privada
ANY: 2006
SUPERFÍCIE: 185m²
LOCALITZACIÓ: Caldes de Montbui (Barcelona)

 

Projectes relacionats