Calculating structures since 1998


Records

Clients

New construction projects since 2010

Refurbishment and expansion projects since 2010

Types of cases 2003-2015


%

Obra nova

%

Obra de reforma o ampliació

%

Informes

Fases d’un projecte


Fits your idea and we can help raise the best structural solution for your project.
Predimensionat to validate the basic dimensions before handing your blueprint.
We produce all the information related to the project structure. Drawings, measurements and memory.
You can also be on your side management.

CODIestudi is a firm of architects located in the Old Quarter of Girona, within the shared workspace Cookingirona Palace Sambola. We are known to all members have an outstanding training in technical and constructive and extensive experience in the field of structures. This led to two lines of work there is very marked in the study depends on our customers and the type of order.

On the one hand we develop architecture projects for private clients that have allowed us to develop new projects or renovation of buildings or public authorities have also allowed building we worked with or even to areas of urban planning.

On the other hand, we develop structures, using the specialized technical knowledge in building systems and calculation of the building, our customers, most professional guild brick, trust us to collaborate with them develop the structures of their projects.

David Codinach

David Codinach

Arquitecte superior a la facultat de l’ETSAV l’any 2003. Vinculat en el món del càlcul d’estructures des del 1998, col·laborant en el despatx de Robert Brufau i Associats (Sala Consultors/BOMA, des de 2002). Manté una constant formació relacionada en el món de l’arquitectura, construcció, càlcul d’estructures i normativa.

David Aubert

David Aubert

Arquitecte titulat al setembre del 2011 a la facultat politècnica de la universitat de Girona. Ja es trobava vinculat en el món del càlcul d’estructures en l’edificació des del setembre del 2009, quan entra a formar part de l’equip de CODIESTUDI. Al 2015 acaba el màster de materials i estructures impartit a la Universitat de Girona pel grup de recerca AMADE.

Anna Ballbè

Anna Ballbè

Es titula com arquitecta superior a la facultat de l’ETSAV l’any 2004. Ja es trobava vinculada en el món del càlcul d’estructures des del 1998, col·laborant en el despatx de Robert Brufau i Associats (Sala Consultors/BOMA, des de 2002). Es continua formant en l’àmbit de les estructures i la construcció cursant postgraus en rehabilitació d’edificis, de gestió energètica, facility management i d’inspecció i diagnosi d’edificis existents.

Aina Santiago

Aina Santiago

Es titula com arquitecta superior a la facultat de l’ETSAB l’any 2014. Al mateix any s’incorpara a CODIESTUDI.

A través de l’assignatura “Habitatge i Cooperació” de la facultat de l’ETSAB l’any 2011 entra en contacte amb la professora de l’assignatura, l’arquitecta Sandra Bestraten i el seu soci l’Emili Hormías, i l’any 2012 col·labora amb el seu despatx BH Arquitectura en la rehabilitació de l’equipament públic de Ca la Dona a Barcelona.

Aleix Admetlla

Aleix Admetlla

Des de 2015 és titulat en el grau d’arquitectura tècnica a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, promoció del 2010.

Durant els estudis del grau ha participat en diverses jornades tècniques sobre arquitectura sostenible i ecològica, realitzades per l’organització Moviment Nòmada, i sobre estructura d’edificacions amb fusta, realitzada per la pròpia UDG. Des de 2015 es troba fent pràctiques a CODIESTUDI.

Berta Dominguez

Berta Dominguez

Estudiant del grau d’arquitectura tècnica a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Durant els estudis de grau ha participat en la jornada tècnica sobre estructura d’edificacions amb fusta realitzada per la mateixa Universitat de Girona i en diversos tallers relacionats amb construcció sostenible i ecològica realitzats per diferents organitzacions del sector tals com Canya Viva o Terram. El 2014 va participar en un programa Erasmus intensive program relacionat amb la innovació i ús de la construcció amb fusta. Actualment està realitzant el treball final de grau. S’incorpora a CODIESTUDI al 2016.