Calculant estructures des de 1998


Expedients

Clients

Projectes obra nova des de 2010

Projectes reforma o ampliació des de 2010

Tipologia d’expedients 2003-2015

 


%

Obra nova

%

Obra de reforma o ampliació

%

Informes

Fases d’un projecte


Encaixa la teva idea i nosaltres t’ajudem plantejant la millor solució estructural pel teu projecte.

Predimensionat per validar les dimensions bàsiques abans d’entregar el teu projecte bàsic.

Elaborem tota la informació vinculada al projecte d’estructura. Plànols, memòria i amidaments.

Si vols, també podem estar al teu costat a la direcció d’obra.

CODIestudi és un despatx d’arquitectes ubicat al Barri Vell de Girona, dins de l’espai de treball compartit Cookingirona al palau Sambola. Ens caracteritzem perquè tots el membres tenim una destacada formació en temes tècnics i constructius i una amplia experiència en el camp de les estructures. Aquest fet a propiciat que hi hagi dues línies de treball molt marcades dins de l’estudi que varia en funció dels nostres clients i la tipologia d’encàrrec.

Per una banda desenvolupem projectes d’arquitectura, per clients particulars que ens han permès elaborar projectes d’obra nova o reforma d’edificació o per administracions públiques que també han permès que treballéssim amb edificació o fins i tot amb temes d’ordenació urbana.

Per l’altra banda, desenvolupem projectes d’estructures, aprofitant el coneixement tècnic especialitzat en sistemes constructius i de càlcul a l’edificació, els nostres clients, la majoria professionals del gremi del totxo, confien amb nosaltres perquè col·laborem amb ells per desenvolupar la part d’estructures del seus projectes.

David Codinach

David Codinach

Arquitecte superior a la facultat de l’ETSAV l’any 2003. Vinculat en el món del càlcul d’estructures des del 1998, col·laborant en el despatx de Robert Brufau i Associats (Sala Consultors/BOMA, des de 2002). Manté una constant formació relacionada en el món de l’arquitectura, construcció, càlcul d’estructures i normativa.

David Aubert

David Aubert

Arquitecte titulat al setembre del 2011 a la facultat politècnica de la universitat de Girona. Ja es trobava vinculat en el món del càlcul d’estructures en l’edificació des del setembre del 2009, quan entra a formar part de l’equip de CODIESTUDI. Al 2015 acaba el màster de materials i estructures impartit a la Universitat de Girona pel grup de recerca AMADE.

Anna Ballbè

Anna Ballbè

Es titula com arquitecta superior a la facultat de l’ETSAV l’any 2004. Ja es trobava vinculada en el món del càlcul d’estructures des del 1998, col·laborant en el despatx de Robert Brufau i Associats (Sala Consultors/BOMA, des de 2002). Es continua formant en l’àmbit de les estructures i la construcció cursant postgraus en rehabilitació d’edificis, de gestió energètica, facility management i d’inspecció i diagnosi d’edificis existents.

Aina Santiago

Aina Santiago

Es titula com arquitecta superior a la facultat de l’ETSAB l’any 2014. Al mateix any s’incorpara a CODIESTUDI.

A través de l’assignatura “Habitatge i Cooperació” de la facultat de l’ETSAB l’any 2011 entra en contacte amb la professora de l’assignatura, l’arquitecta Sandra Bestraten i el seu soci l’Emili Hormías, i l’any 2012 col·labora amb el seu despatx BH Arquitectura en la rehabilitació de l’equipament públic de Ca la Dona a Barcelona.

Aleix Admetlla

Aleix Admetlla

Des de 2015 és titulat en el grau d’arquitectura tècnica a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, promoció del 2010. Actualment cursant el grau d’Arquitectura Superior a la UDG.

Durant els estudis del grau ha participat en diverses jornades tècniques sobre arquitectura sostenible i ecològica, realitzades per l’organització Moviment Nòmada, i sobre estructura d’edificacions amb fusta, realitzada per la pròpia UDG. A finals de 2014 entra a formar part de l’equip CODIESTUDI.

Berta Dominguez

Berta Dominguez

Estudiant del grau d’arquitectura tècnica a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Durant els estudis de grau ha participat en la jornada tècnica sobre estructura d’edificacions amb fusta realitzada per la mateixa Universitat de Girona i en diversos tallers relacionats amb construcció sostenible i ecològica realitzats per diferents organitzacions del sector tals com Canya Viva o Terram. El 2014 va participar en un programa Erasmus intensive program relacionat amb la innovació i ús de la construcció amb fusta. Actualment està realitzant el treball final de grau. S’incorpora a CODIESTUDI al 2016.